Liever HSL en Betuwelijn of 15.000 gratis bussen?

Verbaasd las ik het hoofdredactioneel commentaar van 6 januari, dat kritisch van toon was ten aanzien van het initiatief van de provincie Zuid-Holland twee buslijnen naar Den Haag gratis aan forenzen aan te bieden.

Het doel van de proef is het drukke autoverkeer op de A44 tussen Leiden en Den Haag enigszins te ontlasten. Dat dit nodig is, weet ik uit ervaring. Als forens tussen Den Haag en Amstelveen ken ik het klappen van de zweep voor wat betreft het dagelijkse fileleed, meer dan mij lief is. Het is zonder meer duidelijk dat een allesomvattende oplossing voor het fileprobleem niet bestaat en dat slechts een hele reeks van grote en kleine maatregelen ervoor kan zorgen dat de pijn wat wordt verlicht. Het provinciaal initiatief moet in dit kader worden beoordeeld. Wellicht is het een kleine stap en haalt het slechts enkelen uit de auto, dan toch is het een kleine stap vooruit.

Dat deze bus niet gratis is en natuurlijk uit belastinggeld wordt betaald, hoeft u de gemiddelde NRC-lezer niet duidelijk te maken. Het siert u dat u kritisch de overheidsbestedingen volgt, maar pak dan de grote vissen aan: HSL en Betuwelijn kosten samen ergens tussen 15 en 20 miljard euro, de gratis bus kost slechts 1 miljoen euro. Oftewel, in plaats van HSL en Betuwelijn, waarvan nut, noodzaak en rendement bepaald niet onomstreden zijn, had de overheid heel veel kleine en grote maatregelen kunnen nemen waarvan iedere forens, automobilist of treinreiziger, dagelijks had kunnen profiteren. Ware dat niet beter geweest?