Kerk is niet bezorgd over kwaliteit van condoom

Het artikel van Jan Peeters (NRC Handelsblad, 5 januari) over Rome en aids is om meerdere redenen onwaarachtig. Peeters somt uitvoerig de bezwaren op die aan condoomgebruik kleven, maar gaat voorbij aan de leer van de rk-kerk die aan het verbod op alle voorbehoedmiddelen, waaronder condooms, ten grondslag ligt.

Volgens die leer is het in het algemeen verboden om seks te hebben buiten het huwelijk alsmede binnen het huwelijk wanneer daarbij de voortplanting wordt verhinderd. Alleen seksualiteit die gericht is op voortplanting zou namelijk `natuurlijk' zijn. Deze leerstellige grondslag is in de vergetelheid geraakt en ten slotte is er een soort `verbod' op condooms van overgebleven. De afkeer van de rk-kerk van condooms ligt dus geenszins in mooie zaken als de vrijheid van de vrouw die moet immers eindeloos baren noch in bezorgdheid over de kwaliteit van de condooms.

De kerk wijst geboorteregeling niet af, schrijft Peeters. Hij kan daarmee alleen maar doelen op de toegestane periodieke onthouding, de zogenaamde Vaticaanse roulette. Dat deze methode evenzeer gericht is op voorkoming van de voortplanting schijnt niet te hinderen. Het is tekenend voor Rome's hypocrisie op dit punt, want als seksualiteit tussen gehuwden bij onvruchtbaarheid, die dus onmogelijk gericht kan zijn op voortplanting, wél mag, is niet te begrijpen waarom andere seksualiteit die niet of nauwelijks tot voortplanting kan leiden, met condoom dus, niet mag.

Ik zou voorts graag concrete maatregelen vernemen waarbij de rk-kerk zich effectief bekommert om ongewenste demografische ontwikkelingen als overbevolking. Ik ken ze niet.