Karakter is belangrijk voor verkeersgedrag

Het effect van verkeerslessen (wanneer steek je over?) aan jonge kinderen (vanaf vijf jaar) is weinig effectief. Ook blijkt uit onderzoek dat verkeersles in de praktijk al weer veel beter werkt dan alleen het aanleren van de theorie. Een groep Duitse onderzoekers stelt nu in het decembernummer van de Journal of Experimental Psychology: Applied voor om de aard van de verkeerslessen aan te passen aan de mate waarin een kind een `risico-nemer' is.

In een experiment met 44 vijf- en zesjarige kinderen vonden de onderzoekers dat de bereidheid om risico te nemen in een gokspelletje nauw samenhing met de mate waarin deze kinderen op straat risico's namen bij het oversteken. Tot verrassing van de onderzoekers bleek er geen enkel relatie tussen kennis van de oversteekregels en het daadwerkelijke gedrag. Zij stellen daarom voor kinderen die, bijvoorbeeld in een eenvoudig gokspelletje, hoog scoren op risicogedrag ook toegesneden trainingen te geven, bijvoorbeeld in het schatten van afstanden.

Het reëele verkeersgedrag werd getest in een bocht van een eenrichtingstraat in München, zonder stoplichten. De kinderen moesten daar in een sessie van acht minuten telkens een voor een aangeven wanneer zij dachten dat het mogelijk was om over te steken door een stap vooruit te doen (die elektronisch gemeten werd). De kinderen en de verkeerssituatie werden gefilmd op video. Om ongelukken te voorkomen zaten de kinderen overigens vast met een touw waaraan de experimentor hen kon terugtrekken als ze te ver zouden lopen.

Het risicogedrag werd gemeten met tien doosjes: in negen doosjes zaten stickers (volgens de onderzoekers een zeer gewild artikel bij deze leeftijdsgroep in München) en in één een `duivel'. De kinderen mochten zo veel doosjes openmaken als ze wilden, maar wie de duivel vond moest ophouden en alle gewonnen stickers weer inleveren. Wie meer dan vijf doosjes opende gold als risiconemer, minder dan vijf gold als voorzichtig. Bij vijf kinderen kon het risicogedrag overigens niet gemeten worden omdat zij in alledrie de sessies al heel snel de duivel troffen.