Inkopen groene producten door overheid is een must

In NRC Handelsblad van 2 januari gaat Jaap Jelle Feenstra in op aanwending van de kracht van de markt voor realisatie van de milieudoelstellingen. Hij bepleit onder meer een gericht aankoopbeleid door overheden als onderdeel van het marktgeoriënteerd milieubeleid.

Gezien de voorbeeldfunctie van overheden is het groen inkopen voor hen zonder meer een must. Het is onbegrijpelijk dat dit nog maar zo beperkt tot ontwikkeling is gekomen. Immers, de overheid (rijk,provincies, gemeenten en waterschappen) besteedt jaarlijks vele miljarden op de bedrijvenmarkt. Door structurele aankoop van groene producten en dienstverlening (onder voorwaarde van gelijke functionele kwaliteit ervan) zal milieu-ontziend, ja zelfs milieukwaliteit bevorderend produceren een concurrentiefactor van betekenis worden voor de vele aan de overheid leverende bedrijven. Dat doen zij uit welbegrepen eigenbelang, wat anders via de wet moet worden afgedwongen.

Als de handhavingsinspanning van de overheid hierdoor op den duur kan worden gereduceerd, wordt een in het begin soms hogere prijs van groene producten en diensten gecompenseerd. Implementatie van groen inkopen vraagt echter wel om een structurele aanpak.