Hoofddoeken

In het artikel `Land van de lege tolerantie' (Z, 20 december) mist Mira van Kuijeren de essentie van het probleem met haar stelling: we máken hoofddoeken door onze afkeer. Het verklaart op geen enkele manier waarom in Indonesië en in vele andere moslimlanden het aantal hoofddoeken de laatste twintig jaar is geëxplodeerd.

Nee, bij de hoofddoek hoort een denkbeeld: `ik ben zuiverder dan jij; jij bent onrein'. Momenteel één van de kernboodschappen die door de islam geleverd wordt. Vooral voor een arme drommel in de kampong in Indonesië ook een aantrekkelijk uitzicht. Deze leer wordt in Indonesië op grote schaal gepredikt door vooral Arabische imams, betaald uit Saoedi-Arabisch kapitaal. Dat gevoel van superioriteit en gebrek aan respect voor andersdenkenden is naar mijn mening de belangrijkste oorzaak van de godsdienstoorlogen van de laatste jaren in Indonesië.

Ik denk dat het niet denkbeeldig is dat door gettovorming en door gebrek aan confrontatie dit soort uitbarstingen ook in Europa in de toekomst mogelijk zijn. Hoe moeten we dit aanpakken? Niet volgens de methode van Van Kuijeren. Nee, we moeten duidelijk maken dat de gepredikte islam door de buitenlandse imams een `achterlijke' godsdienst is die respect en aandacht voor de medemens in de weg staat. Dat is wat Hirsi Ali en Ellian beweren, maar het lijkt alsof ze spreken voor dovemansoren. Regeltjes uit een bijbel of een koran betekenen helemaal niets. Alleen je bewust zijn van je overigens feilbare geweten en je omgang met de medemens, gelovig of niet gelovig, zijn van belang voor ons bestaan op aarde. Zolang je maar voor het voetlicht brengt dat je een zeer verwerpelijke variant van een geloof aanvalt en niet de mens die het belijdt. Dat betekent dus wel dat `close confrontation' en emancipatie van de moslim in Europa essentieel is.