`Geen moslim als hoofd RK-school'

Een moslim kan geen directeur zijn van een rooms-katholieke school. Dat zegt de hulpbisschop van Roermond, Everard de Jong. Sinds kort is de 31-jarige Marokkaan Moesin Laghmich hoofd van de rooms-katholieke basisschool De Dijsselbloem in Voorburg.

De Jong vindt het ,,ongeloofwaardig'' dat een gelovig moslim het boegbeeld is van een katholieke school. ,,In een katholieke school wordt van directeur en leraren verwacht dat men voorleeft wat het betekent katholiek te zijn'', stelt De Jong op de site www.katholieknederland.nl. ,,Dat geldt zeker in een tijd waarin het bijzonder onderwijs onder vuur ligt en veel schoolbesturen aan de leiding van de school een steeds grotere rol toekennen om de identiteit te bewaren en te versterken.'' De Jong is in de Nederlandse bisschoppenconferentie verantwoordelijk voor het katholieke onderwijs.

Moesin Laghmich vindt de reactie van de hulpbisschop overtrokken. Hij beseft dat hij een uitzondering is, hij is waarschijnlijk de eerste moslimdirecteur op een katholieke school. Maar, zegt hij, ,,ik ben ervan overtuigd dat ik de katholieke identiteit van de school goed kan uitdragen.''

Laghmich volgde zijn opleiding aan een katholieke pabo en haalde een catechese-akte. ,,Ik ben een vrijzinnig moslim. Het katholicisme past daar goed bij. En laten we wel wezen, of je nu hindoe, katholiek, protestant of moslim bent, uiteindelijk geloven we allemaal in dezelfde God, alleen noemen we die anders.''