Dordrecht wil waterpeil verhogen tegen paalrot

De gemeente Dordrecht wil voorbereidende werkzaamheden uitvoeren om het grondwaterpeil te verhogen in gebieden waar paalrot voorkomt. Funderingsonderzoek moet vaststellen op welke plekken het grondwaterpeil verhoogd moet worden om droogstaande houten paalfunderingen, die nog voldoende draagkracht hebben, te redden. Alleen als de houten paalfunderingen licht of nog niet zijn aangetast, is het verhogen van het grondwaterpeil zinvol. Dit zou mogelijk zijn in 32 deelgebieden. De Belangenvereniging Funderingsproblematiek (BVFP) in Dordrecht is tegen de voorstellen van de gemeente. De vereniging wil een hogere vergoeding voor de huiseigenaren en een snellere aanpak.