De mens is van beton

Een boeiend artikel over de meningen en ervaringen van drie hersenonderzoekers, waarin aanleg, opvoeding en situatie een grote rol spelen bij het vóórkomen van depressie en agressie (W&O, 3 jan.).

Waar ik heel erg benieuwd naar ben is de mening van de twee psychiaters en de neurobioloog/ hersenonderzoeker over het volgende:

1. Volgens Richard Lane (Brain and emotion Regulation, Univ. of Arizona, Tucson) is er in de hersenen een gebied van emotioneel bewustzijn. Dit gebied is bij de meeste mensen te prikkelen om het emotioneel bewustzijn groter en sterker te maken. Mensen die hun emotioneel bewustzijn kunnen ontwikkelen kunnen zich steeds sterker bewust worden van de eigen emoties, impulsen en gedrag; zij kunnen zich zelfs op den duur hiervan bewust worden voordat ze zich gedragen naar deze impulsen. (Richard J.Davidson, Univ. of Wisconsin, Madison).

Naar mijn ervaring kunnen, door een begripsvolle en accepterende manier van omgaan, ook kinderen zich in een beginstadium van opkomende gevoelens bewust worden van wat zich in henzelf afspeelt. Zij kunnen zelfs leren te kiezen hun eventueel temperamentvolle gedrag te uiten op een naar buiten gerichte manier (rondjes hollen, stampvoeten, papieren scheuren), zonder gewelddadig te zijn (zoals een ander pijn doen, kapot maken).

Stelling: Een accepterende en respectvolle manier van omgaan met emoties stimuleert het emotioneel bewustzijn. Tot op zekere `diepte' is het mogelijk emotionele aspecten van je karakter (zoals agressie) te leren sturen, en daardoor ook niet/ minder depressief te worden.

2. Volgens onderzoek van dr. W.Frey (The Mysterie of Tears, 1985) zijn er in emotionele tranen (door ontroerende films, verdriet, boosheid) stoffen, die niet gevonden zijn in tranen veroorzaakt door uien snijden. Blijven de stoffen van emotionele tranen in het lichaam door onderdrukking, dan verhoogt de hartslag en de bloeddruk. Ook de bloedtoevoer naar de spieren neemt toe, de stemming (uiteindelijk depressie) wordt beïnvloed. `Huil je verdriet uit', want huilen is een natuurlijk herstelproces, een zich bevrijden van pijn.

Stelling: Door grenzen stellen én ruimte geven om emoties te ontladen is een positieve emotionele ontwikkeling mogelijk.