De lezer schrijft over het overnemen van persberichten... ...de krant antwoordt

`Natuurclubs zien aanhang slinken', berichtte NRC Handelsblad op 29 december over een onderzoek van het VARA-radioprogramma Vroege Vogels. De tekst van het krantenbericht was vrijwel letterlijk overgenomen van het persbericht van Vroege Vogels, dat op de gelijknamige website (www.vroegevogels.nl) te vinden is. Als lezer ga ik me afvragen of de krant vaker persberichten kritiekloos overneemt.

Het onderzoek deed bij mij namelijk wel een aantal vragen rijzen. ,,Bovendien zijn dit jaar ook vrijwilligers die regelmatig voor groene clubs werken, meegeteld'', vertelt de onderzoeker. Hoeveel slechter zouden de resultaten anders zijn? En zijn ze dan wel te vergelijken met andere jaren? Hanteren alle organisaties dezelfde criteria, als ze aan Vroege Vogels vertellen hoe groot hun achterban is? Ben je bijvoorbeeld al donateur als je 1 euro overmaakt, of geldt er een minimumcontributie?

Was dit haastwerk van een in vakantietijd onderbezette redactie of is het gebruikelijk om een persbericht zonder meer over te nemen?

A. Hagendoorn, Amsterdam

...de krant antwoordt

Dit was inderdaad haastwerk van een in vakantietijd onderbezette redactie en tevens een behoorlijke beroepsfout. Daarvoor excuseert de redactie zich bij de lezer. Want zo horen we dat niet te doen. Persberichten zijn grondstof voor artikelen: er staat informatie in die aanleiding kan zijn voor een nieuwsbericht. Maar een persbericht hoort nooit woordelijk te worden overgeschreven. En dat is wel wat hier is gebeurd. De redactie behoort informatie uit persberichten te controleren, te vergelijken, na te bellen en er reacties op te vragen als daar aanleiding toe is. In dit geval is de redactionele bijdrage beperkt gebleven tot het hier en daar redigeren van de tekst van het originele persbericht.

Niet minder pijnlijk is dat er `Door een onzer redacteuren' boven is gezet en de plaats- en datumaanduiding Rotterdam, 29 december. Daardoor is de lezer op het verkeerde been gezet. Dat schrijnt temeer daar in het bericht een bron sprekend wordt aangehaald. De lezer kan dan geen andere conclusie trekken dan dat de krant met die persoon heeft gesproken. Dat is niet gebeurd. Feitelijk is het bericht geheel geschreven door de redactie van het VARA-programma Vroege Vogels en vervolgens letterlijk in NRC Handelsblad afgedrukt.

Omdat we journalistiek duidelijk tekort zijn geschoten, verschijnt vandaag in de krant op de binnenlandpagina een artikel waarin we ons werk overdoen. Daarin controleren we de inhoud van het persbericht alsnog, geven we achtergrondinformatie en brengen we het nieuws in bredere context. Ook beantwoorden we de vragen van de briefschrijver. En op deze plaats drukken we onze spijt uit voor deze fout.

F.E. Jensma, hoofdredacteur