Crimineel is burger

De Amsterdamse politiebaas Kuiper zegt (Z, 20 december): ,, (...)Tot op heden zijn er geen burgerslachtoffers gevallen bij afrekeningen.'' Hoe ver gáát zijn geheugen en wat verstáát zo'n man nou onder `burger'. Of zou hij artikel 1 van de grondwet niet kennen?