CPB: pensioen is groter probleem

Het wegwerken van de tekorten van de pensioenfondsen is volgens het CPB een groter probleem dan werd aangenomen. Uit nieuwe berekeningen blijkt dat de premies nog eens met 1,5 procent extra moeten stijgen.

Pagina 19