Balkenende: niet tegen schandpaal

Premier Balkenende heeft ,,begrip'' voor de wens van winkeliers om foto's te verspreiden van `veelplegers', mensen die vaak zijn betrapt op strafbare feiten.

Het openbaar ministerie (OM) liet eerder deze week weten juist niets te voelen voor het publiceren van foto's van draaideurcriminelen op internet of het ophangen van foto's in supermarkten.

Na afloop van de ministerraad zei Balkenende gisteren dat er een ,,goede balans'' moet zijn tussen de privacy van de daders en het ,,belang van de samenleving''. Balkenende: ,,Ik heb ook wel begrip voor het uitwisselen van foto's, maar de precieze, juridische grenzen daarvoor moeten we uiteraard verder bespreken.'' De premier wees er ook op dat het eigenlijk geen nieuw fenomeen is. Van oudsher worden er bij politiebureaus en andere openbare gebouwen al foto's van onder anderen voortvluchtige criminelen opgehangen.

De Utrechtse korpschef Peter Vogelzang wil veelplegers uit de anonimiteit halen door hun foto's in wijken te verspreiden. Hij zei dat eerder deze week na afloop van de nieuwjaarsreceptie van het politiekorps Utrecht. Het openbaar ministerie liet direct weten niets te zien in het voorstel omdat veelplegers door politie en OM moeten worden aangepakt en niet door burgers.

De oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP reageerden afwijzend op de voorstellen van Vogelzang. ,,Het lijkt op het rondrijden van veroordeelden op de mestkar, net als in de Middeleeuwen'', vindt het Tweede-Kamerlid Wolfsen (PvdA). Hij plaatst de kanttekening dat het verspreiden van foto's van veelplegers volgens hem wel mogelijk is. Hij wijst erop dat in de Auteurswet is vastgelegd dat verspreiden van foto's mag als er een ,,preventief belang'' mee is gediend. ,,Maar dat kan alleen onder regie van het OM. Een individuele korpschef mag daar niet op eigen houtje toe overgaan.''

Regeringspartij CDA vindt ,,de gedachtelijn achter het voorstel van Vogelzang zinvol'', zegt woorvoerder Van Haersma Buma. ,,Wij wachten uitgewerkte voorstellen af.'' De VVD vindt dat oppositiepartijen ,,verkrampt reageren'' en steunt de premier. ,,Niet meteen de hakken in de grond zetten'', zegt VVD-afgevaardigde Griffith. ,,We moeten de grenzen van de wet opzoeken.''

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is met het ministerie van Justitie in gesprek over de opzet van een landelijke databank met foto's van veelplegers. Het idee komt uit Groot-Brittannië, waar het systeem al jaren bestaat. De winkeliers willen een landelijk winkelverbod voor mensen die zich herhaaldelijk schuldig hebben gemaakt aan winkeldiefstal.

Veelplegerspagina 3