Aftrekbaar huishoudgeld?

Mijn vriendin en ik zijn geregistreerde partners, houden niet van samenwonen en wonen daarom ieder op ons eigen adres. Omdat mijn partner niet werkt, voldoe ik aan mijn onderhoudsplicht door haar elke maand een vast bedrag aan huishoudgeld over te maken, waarvan zij al haar vaste en variabele uitgaven betaalt. Is het mogelijk om dit huishoudgeld te beschouwen als alimentatie en het van mijn belastbare inkomen af te trekken, omdat wij geregistreerde partners zijn, maar in feite duurzaam gescheiden leven? Mijn partner vult het in op haar belastingaangifte. Ik kom erop omdat ik uit de gele toelichting bij de belastingaangifte opmaak dat wanneer echtgenoten niet op hetzelfde adres wonen, zij worden beschouwd als duurzaam gescheiden levend, ook wanneer er geen sprake is van een echtscheiding.

(J. van der W.)

Uw redenering lijkt mij juist, maar de belastingdienst gaat uit van uw beider feitelijke situatie, die ik niet kan opmaken uit uw summiere verhaal. Bel eens met de Belastingtelefoon.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele