`Winkelverbod voor veelplegers'

Winkeliers willen een landelijk winkelverbod voor mensen die zich herhaaldelijk schuldig hebben gemaakt aan winkeldiefstal. Om dat te kunnen handhaven is er een landelijke databank nodig met de foto's van de veelplegers. De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is hierover in gesprek met het ministerie van Justitie. Nu kunnen winkeliers volgens de RND mensen die regelmatig stelen of overlast veroorzaken, zelf al een winkelverbod opleggen.