Van der Reijden

In het artikel Van dj tot Mr. Veronica (27 december, pagina 2) staat dat Rob Out in 1990 de leiding van het omroepbedrijf Veronica overdroeg aan J.P. van der Reijden. Van der Reijden was als voorzitter echter de opvolger van mr. P. Bordewijk. Out was vice-voorzitter en bleef in die functie nog enige jaren aan.