Prodi en joodse leiders leggen onenigheid bij

De onenigheid die deze week was ontstaan tussen de Europese Commissie enerzijds en het Joods Wereld Congres en het Joods Europees Congres anderzijds over de opstelling van de Europese Commissie jegens antisemitisme in Europa is gisteren bijgelegd.

De Europese Commissie heeft haar medewerking aan de voorbereiding van een studiebijeenkomst over antisemitisme in Europa, die volgende maand in Brussel wordt gehouden, hervat.

De ruzie ontstond begin deze week toen de voorzitters van beide joodse organisaties, de Amerikaan Edgar Bronfman en de Italiaan Cobi Benatoff, de Europese Commissie ervan beschuldigden het antisemitisme in Europa aan te wakkeren. Zij deden dat in een opinie-artikel in de Britse zakenkrant Financial Times, waarin zij schreven: ,,Antisemitisme kan worden bedreven op twee manieren: actief en passief. Opmerkelijk is dat de Europese Commissie zich schuldig maakt aan beide.''

De joodse leiders doelden op een recentelijke peiling van Eurobarometer waaruit naar voren kwam dat veel EU-inwoners Israël als de grootste bedreiging voor de wereldvrede zien, en op de aanvankelijke weigering van het Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat (EUMC) in Wenen om een studie naar antisemitisme in Europa niet te publiceren omdat die onder de maat zou zijn.

De Europese Commissie, reageerde bij monde van voorzitter Romano Prodi, ,,verbaasd en gechoqueerd'' op de aanval van de voorzitters van de twee joodse organisaties. Hij zei dat de Commissie noch met de peiling noch met de niet-publicatie van het EUMC-rapport iets te maken had. Bovendien wees hij de beide joodse leiders erop dat er onderscheid bestaat tussen kritiek op Israël en antisemitisme. Onmiddellijk zegde Prodi de medewerking van de Commissie aan de voorbereiding van de voor volgende maand geplande conferentie over antisemitisme op.

Gisteren kwam de vice-voorzitter van het Joods Wereld Congres, Israel Singer, speciaal uit New York naar Brussel om aan Prodi een brief van Bronfman te overhandigen waarin de laatste aandringt op een spoedig onderhoud. Tevens schrijft Bronfman ,,diepe waardering voor uw persoon en uw rol als voorzitter van de Europese Commissie'' te hebben.

Aansluitend verklaarden Prodi en Singer op een gezamenlijke persconferentie dat het incident de wereld uit was. Er is volledig wederzijds vertrouwen, aldus Prodi, die het gesprek ,,heel vriendelijk en vruchtbaar'' noemde, waarop Singer de Commissievoorzitter prees: ,,U moet weten dat als er één man is die we vertrouwen als het gaat om de veiligheid van minderheden en van joden in het bijzonder, dan is het Prodi wel.''