Privatisering energienet `te risicovol'

Het Nederlandse elektriciteits- en gasnet moet voorlopig niet geprivatiseerd worden. Een volledige overdracht van het energienet aan private partijen is momenteel `te risicovol'.

De politiek moet een besluit over de eigendom en organisatie van het net uitstellen totdat er meer duidelijkheid is over de toekomst van de energiesector.

Dat schrijft de Algemene Energieraad (AER) vandaag in zijn advies `Net nog niet' aan de regering. De staat wil de hoogspanningsnetten voor elektriciteit en het hoofdnet voor gas vooralsnog in handen van de overheid houden. Ook de regionale netwerken moeten nog in handen blijven van de overheden. Pas als de markt volledig functioneert, zouden die onder strikte voorwaarden verkocht kunnen worden.

Volgens de Energieraad zijn er ,,geen objectieve redenen'' om snel een besluit te nemen over eventuele privatisering van de netten. Omdat de netten een ,,vitaal onderdeel'' vormen van de energievoorziening, moeten de ,,allerhoogste eisen'' worden gesteld aan de ,,zorgvuldigheid en de kwaliteit'' van de besluitvorming. De Energieraad ,,betwijfelt'' of daaraan al is voldaan. ,,Wij raden de politiek aan om niets te doen waar men later spijt van kan krijgen'', aldus Energieraad-voorzitter P. Voigtländer. In de Tweede Kamer is een grote meerderheid van PvdA, CDA, GroenLinks en SP tegen de privatisering van het energienet.

De Federatie van Energiebedrijven in Nederland (EnergieNed) zegt de conclusie van de het advies te delen, maar wil wel voor 2005 duidelijkheid over de privatisering van energienetten. Die is volgens EnergieNed van ,,essentieel belang voor de toekomst van Nederlandse energiebedrijven in een steeds vrijer wordende Europese markt''. De Energieraad zet echter vraagtekens bij de huidige concurrentie op de Europese markt. Vooral over de bereidheid van de Franse en Duitse energiebedrijven om buitenlandse concurrenten op hun markt toe te laten, leven nog veel twijfels.

Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken zegt dat minister Brinkhorst (D66) zich zorgen maakt over marktconcentratie, en dat hij hierover al meerdere malen contact heeft gehad met de eurocommissarissen Monti (Mededinging) en De Palacio (Energie). ,,Maar de minister gaat niet wachten met het uitbrengen van zijn visie op liberalisering en privatisering van de energiemarkt tot dit probleem eindelijk door de Europese molens is.'' Brinkhorst zal zijn plannen in februari of maart presenteren.