PGGM schrapt honderd banen

Bij pensioenfonds PGGM verdwijnen dit jaar ten minste 100 van de ruim 1.200 arbeidsplaatsen. Een woordvoerder van het pensioenfonds voor ongeveer 14.000 instellingen in de welzijns- en zorgsector zei vanochtend dat de reorganisatie het gevolg is van het afronden van een omvangrijk automatiseringsproject. Dat maakt de uitvoering van de administratie minder arbeidsintensief.

De zegsman sluit niet uit dat er op termijn nog meer banen moeten verdwijnen bij PGGM. ,,In eerste instantie zijn er vooral gevolgen voor werknemers bij ons automatiseringsbedrijf. Later zullen er ook effecten voor het administratieve personeel voelbaar zijn, omdat ook een deel van hun taken verdwijnen.''

Door het schrappen van de circa honderd banen zullen er volgens PGGM enige tientallen gedwongen ontslagen vallen. De kans is aanwezig dat een deel van het personeel dat overbodig is geworden, op andere afdelingen bij PGGM kan werken. ,,Het is vervelend, maar de toezichthouder op pensioengebied vraagt ons zo efficiënt mogelijk te werken. Wij werken immers met de centen van anderen'', aldus de woordvoerder.

Het pensioenfonds is het met de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie na enkele maanden onderhandelen eens geworden over een sociaal plan voor deze en mogelijk komende reorganisaties.

PGGM heeft de zorg voor de financiële toekomst van meer dan 1,7 miljoen mensen en hun gezinsleden. Het pensioenfonds beheert een pensioenvermogen van ongeveer 45 miljard euro. Dit vermogen werd opgebouwd uit pensioenpremies en beleggingsopbrengsten en vormt de bron voor het betalen van de pensioenen.