Pas verschenen Literatuur

Mijn bedroefde stad Palestijnse gedichten. De Arbeiderspers, 88 blz. €14,95

Het bloedbad in de Palestijnse kampen Sabra en Shatila in 1982 vormde voor de arabist Ed de Moor (1936-2000) ooit de aanleiding om zijn vertalingen van Palestijnse poëzie te bundelen. De verantwoording voor deze heruitgave schreef zijn tweelingbroer Wam de Moor.

Harry Bekkering & Jos Joosten (red.): Jan Campert-prijzen 2003, Vantilt, 128 blz. €9,80

Publicatie ter gelegenheid van de uitreiking van de literatuurprijzen door de Jan Campert-stichting. Essays en bibliografische informatie over het werk van de laureaten Sybren Polet (Constantijn Huygens Prijs), Jan Eijkelboom (Jan Campert Prijs voor poëzie), L.H. Wiener (F. Bordewijk Prijs) en Peter van Gestel (Nienke van Hichtum Prijs voor jeugdliteratuur)

Jan van Boendale: Lekenspiegel. E. J. Potgieter: Uit de nalatenschap van een dromer. Michiel de Swaen: De gekroonde laars. Athenaeum-Polak & Van Gennep, resp. 230, 136 en 112 blz. €6,95.

Drie nieuwe delen in de Griffioen-reeks. Een leerdicht uit Antwerpen (circa 1350) van de Antwerpenaar Jan van Boendale werd samengesteld en vertaald door Ludo Jongen en Miriam Piters. Jan Oosterholt stelde een bloemlezing samen uit de gedichten van Everhardus Johannes Potgieter (1808-1875) en Hubert Meeus vertaalde en gaf een toelichting bij het vastenavondspel van Michiel de Swaen (1654-1707), voor het eerst opgevoerd in 1688.

Italo Calvino: Waarom zou je de klassieken lezen (Perché leggere i classici). Vert. Henny Vlot, Atlas, 382 blz. €24,90

Integrale druk van de postume uitgave uit 1991. Essays over schrijvers, dichters en geleerden van wie de Italiaanse prozaschrijver Italo Calvino (1923-1985) het meest hield, en over het belang van het lezen van onder anderen Homerus, Balzac, Dickens, Stendhal en Queneau.

Patrick O'Brian: De andere kant van de wereld.(The Far Side of the World). Vert. Inge Kok, Atlas, 400 blz. €19,90

Historische zeeroman in de Aubrey/Maturin-serie van de Britse schrijver Patrick O'Brian (1914-2000), verfilmd als Master and Commander, The Far Side of the World in de regie van Peter Weir en met Russell Crowe in de hoofdrol (in diverse bioscopen nog te zien).

William Shakespeare: Julius Caesar/ Hamlet. Vert. H.J. de Roy van Zuydewijn, De Arbeiderspers, 306 blz. €23,95

Uitvoerig becommentarieerde vertaling van twee van Shakespeares toneelstukken. Eerder vertaalde De Roy van Zuydewijn al De sonnetten. David Rijser schreef hierover: `De Roy van Zuydewijn heeft zijn gaven al eens geëtaleerd in twee fraaie Homerusvertalingen' (Martinus Nijhoff Prijs 2002), `Hier doet hij dat weer. Zijn vertaling is altijd goed en vaak schitterend' (Boeken, 18.07.97).