Ledental SP bijna groter dan VVD

De Socialische Partij heeft de VVD vrijwel ingehaald als derde partij in ledental. D66 is de enige regeringspartij die vergeleken met een jaar geleden aan leden won, zo'n 800.

Dat blijkt uit de inventarisatie van de ledenaantallen die het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen in Groningen jaarlijks in januari maakt. Volgens directeur Gerrit Voerman is de trend in de ledentallen nu: ,,Links wint, rechts verliest.''

De SP, die al enkele jaren de grootste stijger is, nam in 2003 met bijna 7.000 leden toe naar 43.389 leden, een groei van 19 procent. PvdA (61.935) en GroenLinks (20.503) wonnen ook, maar veel minder: beide rond de 2.000 leden.

Het CDA blijft de grootste partij, met 77.000 leden. De christendemocraten verliezen, voor het eerst in twee jaar, ongeveer 2.000 leden. De VVD verliest 1.800 leden en komt voor het eerst onder de 45.000.

De LPF stagneert als ledenpartij. Volgens een schatting van de partij zijn er nu 4.000 leden. Vorig jaar, na het oprichtingsjaar 2002, kwam de LPF uit op 4.100. De LPF blijft daarmee aanmerkelijk kleiner dan D66, dat vorig jaar een lichte groei kende naar 13.507 leden.

Een andere kleine groeier, de SGP, heeft 25.700 leden. Vrouwen, die bij de SGP geen lid mogen worden maar wel donateur, zijn niet meegeteld. De ChristenUnie, al enkele jaren stabiel rond de 27.000 leden, komt pas later deze maand met nieuwe tellingen.

In totaal zijn ruim 317.000 mensen lid van landelijke politieke partijen, een lichte winst ten opzichte van vorig jaar. In het verkiezingsjaar 2002 steeg het ledental van de partijen met ruim 20.000, een trendbreuk na jaren van daling. Volgens Voerman is de toename van de ledenaantallen ,,tijdelijk'' en verbonden met de ,,emotionele redenen'' van de afgelopen verkiezingsjaren. Alle partijen boekten winst rond en na de verkiezingen van januari 2003.

Sinds juni verloren PvdA, D66 en GroenLinks weer een deel van hun winst. CDA en VVD verloren meer dan hun winst. De groei van de SP vlakte sinds juni af.

Het ledental gaat volgens de voorstellen van minister Remkes (Binnenlandse Zaken) een criterium worden voor de toekenning van subsidie aan de politieke partijen.