Den Haag onderzoekt miljoen voor kamp

De gemeente Den Haag stelt een onderzoek in naar de uitbetaling van ruim een miljoen euro aan woonwagenbewoners in de gemeente. De verantwoordelijke ambtenaren hebben dit mogelijk na intimidatie door de kampbewoners gedaan, zo stelt een woordvoerster van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO). Maar een ,,procedurefout'' sluit zij niet uit.

De kampbewoners kregen het bedrag als schadevergoeding voor hun gedwongen verhuizing naar een ander kamp. De afspraak was pas tot betaling over te gaan wanneer de woonwagens waren geïnventariseerd op eventuele schade door de verhuizing.

Maar om ,,nog niet opgehelderde redenen'' zijn eerder dan afgesproken schadereparaties aan dertien wagens uitgevoerd, schrijft de verantwoordelijk wethouder A. Hilhorst in een brief.

De gemeente verplaatste het woonwagenkamp aan de Leyweg in december 2002 onder dwang naar de Noordweg. Aanleiding waren de aanhoudende problemen op het kamp, zoals wanbetaling en illegale bouwsels op het terrein. Inmiddels is duidelijk dat deze praktijken ook op de nieuwe locatie plaatsvinden.

De gemeente Den Haag overweegt de grond nu aan de woonwagenbewoners te verkopen via een erfpachtregeling. Nu betalen de woonwagenbewoners nog huur en is de gemeente verantwoordelijk voor wat er op het woonwagenterrein gebeurt.