Berekening eigen bijdrage

Per 1 januari 2004 is de regeling van de eigen bijdrage voor thuiszorg gewijzigd. De bijdrage wordt nu berekend aan de hand van het ongecorrigeerde verzamelinkomen, het totale inkomen zonder fiscale aftrekposten dus. Als grondslag voor de berekening geldt 15 procent van dit inkomen.

De maximale bijdrage wordt niet meer per week, maar in periodes van vier weken vastgesteld. Het jaar is opgedeeld in 13 periodes. De 15 procent van het ongecorrigeerde verzamelinkomen wordt eveneens door 13 gedeeld. Op het bedrag dat daar uitkomt wordt een forfaitair (voor iedereen gelijk) bedrag van 140 euro in mindering gebracht. Het bedrag dat dan overblijft is de maximale periodebijdrage. De minimale eigen bijdrage is 16 euro per maand, de hoogste 528,20 euro. Wat iemand feitelijk betaalt voor thuiszorg is niet alleen afhankelijk van diens inkomen, maar ook van het aantal zorguren.

De uitvoering van de eigen-bijdrageregeling berust bij het CAK-BZ. Niet de thuiszorginstellingen, maar dit administratiekantoor bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en int deze. Daartoe mag het gegevens bij de belastingdienst opvragen.