Wethouder Utrecht wil schooluniform

De Utrechtse wethouder van Onderwijs, R. Verhulst, wil het schooluniform invoeren op basisscholen in Utrecht. Hij denkt zo de verschillen tussen leerlingen te kunnen verkleinen en de integratie te bevorderen.

Scholen zouden volgens Verhulst zelf mogen beslissen of ze kiezen voor invoering van een uniform. Als ze een uniform invoeren, betekent dat automatisch een verbod op het dragen van een hoofddoekje. In de loop van deze maand bespreekt de wethouder zijn voornemen met vertegenwoordigers van het Utrechtse basisonderwijs. Verhulst: ,,Het dragen van een uniform benadrukt de eenheid en de gelijkheid. Daar hoort geen hoofddoekje bij.''

Verhulst vindt dat niet alleen bijzondere scholen, maar ook openbare scholen zelf kledingregels moeten kunnen stellen en een hoofddoek op school moeten kunnen verbieden. Nu kunnen alleen bijzondere scholen hoofddoeken op school verbieden. Volgens de onderwijsinspectie kunnen zowel openbare als bijzondere scholen het schooluniform verplicht stellen, mits die eis in het schoolplan is opgenomen en met de medezeggenschapsraad is besproken. Op dit moment zijn er bij de inspectie geen scholen bekend waar het schooluniform al is ingevoerd.

Volgens Verhulst stokt de integratie van allochtone leerlingen in de laatste klassen van de basisschool. ,,Zodra leerlingen tien of elf jaar worden, ontstaan de onderlinge problemen. Met uniforme kleding benadruk je het wij-gevoel: wij zijn gelijk en dit is ónze school. Daar zijn we trots op. Zo snijdt het mes aan twee kanten.''

Verhulst denkt niet aan een compleet uniform, maar aan een door de school aangeschaft colbert, trui of T-shirt. De gemeente wil bijdragen aan de aanschaf van het uniform. Invoeren van het uniform in het voortgezet onderwijs zou volgens Verhulst ,,mooi zijn, maar niet haalbaar''. ,,Daar zijn leerlingen al te veel bezig zich van elkaar te onderscheiden met muziek en kledingstijl.''

De afgelopen maanden onderzocht Verhulst de voordelen van het schooluniform in Frankrijk, Spanje en de Verenigde Staten. ,,Het uniform leidt tot herkenbaarheid in de openbare ruimte. De politie kan in schooltijd spijbelaars aanspreken.'' Nadat Rita Kohnstamm afgelopen zaterdag een lans brak voor het schooluniform in deze krant, besloot de wethouder zijn idee naar buiten te brengen.