`Vangstverbod bij gifvaten'

Stichting De Noordzee en Seas at Risk hebben gisteren bij de Europese Commissie een internationaal visverbod bepleit voor het gebied waar het Ethiopische schip Andinet drie containers en 63 stalen vaten met gif heeft verloren. Nu geldt slechts het advies niet te vissen. De Nederlandse overheid heeft geen wettelijke middelen voor een visverbod.

Stichting De Noordzee is bang dat vissers de vaten beschadigen met hun vistuig. Ook zou vis aan land gebracht kunnen worden die verontreinigd is met het gif. De stichting ontving berichten van Deense vissers die niets wisten van een negatief vangstadvies.

De Andinet zou tijdens de storm na het verlies van de drie containers, 22 zeemijl (ruim 40 kilometer) ten westen van Texel, met de kop in de wind een noordnoordwestelijke route zijn gaan varen. Daarbij kwam het op het Duitse deel van het continentale plat. Na de storm voer de Andinet naar Bremerhaven. Op deze route zouden nog 63 vaten verloren kunnen zijn. Volgens stichting De Noordzee is het schip inmiddels naar Hamburg vertrokken, waarna het naar Rotterdam komt. Daarvandaan zou het naar Djibouti doorvaren, de eindbestemming van de lading. De verloren vaten van 100 liter bevatten een houtverduurzamingsmiddel met 13,7 gewichtsprocent chroomoxide, 34,3 procent kopertrioxide en 24 procent arseenpentoxide. Vooral dit laatste is uiterst giftig. De inhoud van de vaten vormt een pasta die kan blijven kleven aan vis, vistuig en schepen.

Intussen speurt de marine het gebied systematisch af met een hydrografisch vaartuig en de mijnenjager Maassluis. Het besluit de marine bij de opsporing van de vaten te betrekken komt van staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat). Afgelopen week is met de verzekeraar overeenstemming bereikt over de kosten van de bergingsoperatie. Deze is akkoord gegaan met de inzet van de marine. Voor het speuren naar de vaten zet de mijnenjager Maassluis een onderwatersonde in die verdachte locaties met videoapparatuur bekijkt. Voor dergelijke apparatuur bestaat geen civiel alternatief, aldus een woordvoerder van Verkeer en Waterstaat.

Vooralsnog is geen vat gevonden. Volgens de woordvoerder gaat de marine de vaten niet bergen, maar alleen opsporen en hun ligging met boeien aangeven.

De drie zeecontainers, die wel zijn gevonden, zijn door het slechte weer nog niet geborgen.