Transparante omroep

Prettig en belangrijk dat de heer Bruins Slot (NRC Handelsblad, 17 december), zich veel aantrekt van de kritiek die de afgelopen maanden over de publieke omroep is uitgestort. En hoopvol dat veel van de kritiek door de publieke omroep wordt gedeeld en opgepakt.

Verheugd zijn wij als verenigde speelfilmproducenten vooral met de voorstellen voor ingrijpende wijzigingen op bestuurlijk niveau, komend van de omroep zelf. We hebben de afgelopen jaren moeten constateren dat de Raad van Bestuur geen enkel instrument in handen heeft om een aantal noodzakelijke veranderingen in Hilversum door te voeren. Immers, de Raad wordt bij het invoeren van vernieuwing steeds teruggefloten door de omroepvoorzitters, die met enkele kroonleden de Raad van Toezicht van de publieke omroep vormen.

Een van die benodigde veranderingen, ook in de ogen van de Raad van Bestuur, is dat er een omroepbreed genrebeleid tot stand komt. Een beleid, waarin helderheid wordt verschaft over de hoeveelheid Nederlandse speelfilm en ook over Nederlandstalig televisiedrama en documentaires die door de drie publieke netten zullen worden uitgezonden.

Dit beleid zou gezien de lange productietijd van de betreffende genres voor meerdere jaren moeten gelden en duidelijkheid moeten verschaffen over de hoeveelheid nieuw te maken films en series versus de hoeveelheid geplande herhalingen, over de tijdslots die voor de films zullen worden vrijgemaakt, evenals een marketing- en publiciteitsaanpak. Tot slot wordt het tijd dat de publieke omroep duidelijk maakt hoeveel middelen zij omroepbreed wil vrijmaken voor de verschillende genres, en hoe groot de CoBObijdrage voor dergelijke producties de komende jaren zal zijn.

Het contract dat Bruins Slot van de overheid vraagt, namelijk ,,duidelijke en controleerbare afspraken helder vast te leggen in een prestatiecontract'', met ,,reële prestaties voor een reële prijs'' zouden speelfilmproducenten graag met de publieke omroep afsluiten. Zodat we weten waar we aan toe zijn, en openlijk met de publieke omroep kunnen discussiëren over het omroepbrede beleid en de prioriteitsstelling.