Strijd over schending van Europact laait weer op

Juristen van de Europese Commissie willen Parijs en Berlijn dagen wegens hun hoge begrotingstekorten.

Opnieuw laait in de Europese Unie de strijd op over het Stabiliteits- en Groeipact voor de euro. De Europese Commissie is verdeeld over de vraag of zij bij het Europese Hof het recente besluit van de EU-ministers van Financiën om Duitsland en Frankrijk niet te bestraffen, moet aanvechten. Beide landen hebben al enkele jaren een begrotingstekort boven de maximale 3 procent van het bruto binnenlands product en komen daardoor in aanmerking voor sancties.

Eurocommissaris Pedro Solbes (Economische en Monetaire Zaken) meent dat een gang naar het Hof een ,,nuttige optie'' is. Hiermee zou helderheid geschapen kunnen worden over de procedures van het Stabiliteitspact en de rol daarin van de Commissie.

Maar de woordvoerder van Commissievoorzitter Romano Prodi onderstreepte gisteren dat het besluit van de EU-ministers ,,niet alleen juridische, maar ook politieke implicaties'' heeft. ,,Daarom heeft de Commissie tijd nodig'', zei hij.

Komende woensdag staat de kwestie op de agenda van Commissie. Gisteren werd bekend dat volgens juridische adviseurs van de Commissie een stap naar het Hof heel goed mogelijk is. Volgens het juridische advies, waarover slechts summiere mededelingen zijn gedaan, heeft het ministersbesluit over het Franse en Duitse begrotingstekort ,,geen basis'' in het Europese Verdrag. ,,De ernstige twijfel van de Europese Commissie over de legaliteit van het ministersbesluit wordt door de juristen bevestigd'', aldus Prodi's woordvoerder. Het zou voor het eerst zijn dat de Commissie het Hof om een oordeel vraagt over een besluit van de Europese ministers.

De ministers van Financiën besloten op 25 november geen sanctieprocedure te starten tegen Duitsland en Frankrijk, hoewel beide lidstaten met hun begrotingstekorten de drie-procentsnorm uit het pact voor het derde jaar overschrijden. Minister Zalm was een van de vier tegenstemmers. De Commissie liet toen in een verklaring weten dat het ministersbesluit ,,niet volgens de geest en de letter van het pact is'', omdat het pact volgens haar in feite tijdelijk buiten werking werd gesteld. Commissarissen uit grote landen voelen volgens ingewijden weinig voor een klacht bij het Hof. Zo'n stap zou de verhoudingen binnen de EU, vooral met Duitsland en Frankrijk, onder spanning zetten.

Eurocommissaris Solbes zei dat een uitspraak van het Hof nuttig kan zijn ,,om het kader voor het budgettaire toezicht te verduidelijken''. Hij verhoogde zo de druk op de rest van de Commissie. De Ierse minister van Financiën, Charlie McCreevy (dit halfjaar EU-voorzitter), toonde zich terughoudend.

HOOFDARTIKELpagina 9

McCreevy wees erop dat juristen van de EU-ministers het besluit van 25 november juist wel verdedigbaar vinden. Hij waarschuwde tegenover een groep Europese journalisten ook voor ,,onzekerheid'' die kan ontstaan door een procedure bij het Hof van minimaal enkele maanden. McCreevy onderstreepte dat de lidstaten juist ,,een periode van reflectie'' over de regels van het pact wensen.

Volgens Eurocommissaris Solbes is de EU een ,,rechtsgemeenschap en moeten procedures worden gerespecteerd''. Hij zei dat de Europese Commissie juist volgende maand met een document komt over versterking van de economische beleidscoördinatie door de Europese Commissie.

Zo wil de Commissie bij haar aanbevelingen meer rekening houden met de verschillen tussen de individuele lidstaten, zoals de hoogte van de staatsschulden. Ook wil de Commissie lidstaten in economisch gunstige tijden tot meer besparingen dwingen om problemen later te voorkomen.

Voorzitter Prodi heeft steeds gepleit voor een sterke rol van de Commissie in de economische beleidscoördinatie. De Commissie had hiervoor ook al voorstellen ingediend voor de ontwerp-grondwet van de EU. Maar Prodi was vorig jaar ook degene die een rigide toepassing van het Stabiliteitspact ,,stupide'' noemde. Het maakt volgens ingewijden zijn opstelling volgende week bij het Commissie-besluit al of niet naar het Hof te stappen extra pikant.