Schrijverschapsjubileum

In haar recensie van het aan de schrijver A.F.Th. gewijde nummer van De Revisor schrijft Elsbeth Etty (30 december) dat de kopij ,,in grote haast bijeen lijkt te zijn gesprokkeld''. Dat is onjuist. Het interview met de auteur vond reeds deze zomer plaats en het gehele nummer lag begin november bij de vormgever. Het is dus geen `goedmaker' van uitgeverij Querido naar aanleiding van de gebeurtenissen rond zijn 25-jarig schrijverschapsjubileum.

Tot slot: A.F.Th. heeft niet zelf financieel bijgedragen aan het nummer. Hij heeft de LiBra-prijs gekregen, een prijs waaraan de voorwaarde is verbonden dat een gedeelte van het bedrag besteed zou worden aan een publicatie van of over eigen werk van de bekroonde auteur.