Positie Delftse professor betwist

De rector magnificus van de Technische Universiteit Delft start een onderzoek naar de leerstoel van Coenraad Esveld, hoogleraar spoorwegbouw aan de TU. Aanleiding is onduidelijkheid over invloed van het bedrijf ProRail op onderzoek van Esveld.

Volgens het actualiteitenprogramma Netwerk, dat in de uitzending van gisteravond aandacht besteedde aan de relatie tussen wetenschap en bedrijfsleven, wordt Esveld beïnvloed door ProRail. Onder verwijzing naar de financier van zijn leerstoel weigerde Esveld negatieve onderzoeksresultaten over de staat van het Nederlandse spoor in het programma te komen toelichten. ,,Mijn leerstoel wordt voor een groot deel betaald door ProRail. Dus kunnen wij het ons niet veroorloven om heel lelijk tegenover ProRail te doen'', zei Esveld volgens de redactie van Netwerk. ProRail beheert de Nederlandse railinfrastructuur.

Rector magnificus Jacob Fokkema van de TU Delft noemt de gang van zaken ,,buitengewoon slecht''. Hij wil op korte termijn een gesprek met Esveld. Fokkema: ,,Juist in deze tijd hebben we als universiteiten een goed contact met het bedrijfsleven hard nodig. Beide partijen schieten hier niets mee op.Ik heb het nog nooit eerder meegemaakt, en ben hier erg bedroefd over.'' De uitspraken van Esveld over ProRail noemt Fokkema ,,zonder meer naïef''. Volgens Fokkema is financiering van wetenschappelijk onderzoek door het bedrijfsleven, iets dat door de overheid wordt gestimuleerd, noodzakelijk omdat het de relatie met de praktijk garandeert. Inhoudelijke sturing door de financier is taboe.

Aanleiding voor Netwerk om met Esveld te willen spreken was een artikel in het blad Intermediair van 6 november 2003, waarin Esveld zich negatief uitlaat over de lasverbindingen van het Nederlandse spoornet. Esveld: ,,Bij ProRail waren ze gepikeerd over dat artikel. Terecht, want de dingen waren uit z'n verband gehaald. Toen Netwerk me belde voor een interview heb ik dat geweigerd, want ik wil wel vriendjes blijven met ProRail. Dat staat volledig los van de integriteit van mijn onderzoek. Mijn opmerkingen over de lasverbindingen hadden niets te maken met mijn werk voor de TU.'' Volgens woordvoerder Eric Drent van ProRail heeft het bedrijf geen enkele druk uitgeoefend op Esveld. Drent: ,,Wij betalen zijn leerstoel, maar vragen geen enkele tegenprestatie.''

    • Mark Duursma