Nu nog goedkoper!

In de Verenigde Staten vinden ze het al weer een gepasseerd station: de discussie over deflatie, het dalen van de consumentenprijzen. Maar wat te denken van Nederland? Daar voltrekt zich op dit moment een kleine revolutie in het prijspeil.

Nog geen drie jaar geleden denderde de inflatie naar 5 procent, het hoogste tempo in twintig jaar. De economie groeide hard, misschien wel wat té hard, en er was door de invoering van de euro niemand meer om op de rem te trappen. Behalve het tweede kabinet-Kok, dat door de begrotingspolitiek de teugels aan had kunnen halen. Maar hoe dat is afgelopen, is bekend. Daarom moet er nu des te harder worden bezuinigd.

Met de inflatie gaat het intussen adembenemend hard naar beneden. Nog geen twee jaar geleden was de inflatie in Nederland nog steeds rond de 4 procent – dubbel zo hoog als het gemiddelde van de eurolanden. Maar vanmorgen berichtte het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de inflatie in Nederland in december is gedaald tot 1,7 procent op jaarbasis. En dat is ónder het eurogemiddelde. Van november op december daalden de prijzen met 0,6 procent. Dat is een daling die sinds eind 1989 niet voorkwam.

De ontwikkeling is niet specifiek Nederlands: in grote delen van de eurozone is de inflatie gedaald, onder invloed van de al gestegen eurokoers en de laagconjunctuur. Maar in Nederland gaat het wel het hardst van heel Europa. De economie remde hier het sterkst af van alle eurolanden. De bezuinigingsoperaties waartoe de kabinetten-Balkenende zijn overgegaan, zijn voor Europese begrippen uiterst zwaar – in Duitsland had de regering-Schröder zo'n 100 miljard euro moeten ombuigen om een vergelijkbare inspanning te leveren. En de supermarktoorlog van het afgelopen najaar hakt er in.

Hoe gaat dat verder in 2004? Deflatie is nog steeds een groot woord. Maar de Nederlandsche Bank voorspelde al een inflatie die daalt naar 1,3 procent dit jaar. Die prognose gaat nog uit van een euro-dollarkoers van 1,17. Het Centraal Planbureau voorzag in december een inflatie van 1,5 procent voor 2004 bij een wisselkoers van 1,15.

Elke 10 cent die de euro-dollarkoers verder wint, leidt volgens het CPB tot een inflatie die 0,4 procentpunt lager is. Op de huidige 1,26 dollar per euro gaat de Nederlandse inflatie volgens dit model gemiddeld dus al naar 1 procent, met waarschijnlijk een tussentijdse dip die nog lager kan zijn. Uniek? Nee: in 1986 begon ook een korte deflatieperiode. En voor wie dit jaar met zijn inkomen op de nullijn belandt, doet zelfs een zweempje desinflatie al wonderen voor de koopkracht.