NMa-boete handel fokstierensperma

Het Arnhemse bedrijf CR Delta, leverancier van fokstierensperma, moet een boete betalen van 2,6 miljoen euro wegens misbruik van zijn machtspositie bij Nederlandse rundveehouders.

18