Nieuw onderzoek ramp `Enschede'

De rijksrecherche gaat onderzoek doen naar het functioneren van het Tolteam, het rechercheteam dat de vuurwerkramp in Enschede heeft onderzocht. Daartoe heeft minister Donner (Justitie) besloten. Het afgelopen half jaar heeft de afdeling interne zaken van het politiekorps Gelderland-Midden onderzocht of leden van het Tolteam zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten en plichtsverzuim. Twee rechercheurs van het Tolteam hebben eerder scherpe kritiek geuit op de werkwijze van het rechercheteam. De voorlopige uitkomsten van het interne politieonderzoek hebben bij korpsbeheerder Mans zo veel vragen opgeroepen dat hij minister Donner heeft ingeschakeld. Mans en het landelijk parket van het openbaar ministerie willen geen toelichting geven. Korpschef Deelman van de politie Twente had een jaar geleden om een rijksrechercheonderzoek gevraagd. Het openbaar ministerie in Almelo wees dit verzoek destijds af en adviseerde de politie een intern onderzoek in te stellen. De twee dissidente rechercheurs van het Tolteam hebben onder ede bij het gerechtshof in Arnhem verklaard dat collega-rechercheurs slordig zijn omgesprongen met bewijsmateriaal en dat andere onderzoekssporen onvoldoende zijn onderzocht. Advocaat J. Peters van de twee rechercheurs juicht het rijksrechercheonderzoek toe, omdat nu ook de rol van het openbaar ministerie in Almelo kan worden onderzocht. Volgens Peters heeft het OM ,,geen zuivere rol'' gespeeld. Justitie heeft eerder de kritiek van de rechercheurs afgedaan als ,,absurde verzinsels''.