`Niet overal woningen'

Het Groene Hart zal niet vol woningen worden gebouwd. Deze belofte deed minister Dekker (VROM) gisteren tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst van tuinders in Lisse.

Dekker reageerde op berichten vorige maand nadat een gedeelte van haar nieuwe beleidsnota over de ruimtelijke ordening was uitgelekt. Volgens de minister betreft het ,,een ambtelijk stuk'' en wordt juist deze maanden nog volop met provinciale en gemeentebesturen en met collega-ministers overlegd waar de grenzen moeten worden getrokken. De verwachting is dat het kabinet in maart een besluit neemt over de Nota Ruimte. Eerder al werd bekend dat de coalitie van CDA, VVD en D66 gemeenten meer mogelijkheden wil bieden voor woningbouw, in de eerste plaats voor de eigen inwoners.

Dekker zei in haar toespraak dat het Groene Hart, het gebied tussen Alphen aan den Rijn, Leiden en Gouda, te veel kwaliteit heeft als Nationaal Landschap. ,,Het borgen daarvan staat bij mij voorop, overigens zonder het gebied op slot te willen doen'', aldus Dekker.

Ze wil wel grenzen stellen aan de woningbouw, om het gebied te beschermen. Volgens Dekker zijn aan de westelijke rand van het Groene Hart voorlopig genoeg mogelijkheden. ,,Die kant is flink verrommeld en er zijn al plannen van de provincies om die kant een kwaliteitsimpuls te geven. Het zorgvuldig creëren van woonmilieus, denk aan groen wonen en dorps wonen, kan de situatie daar aanzienlijk verbeteren'', aldus de minister. Zij beloofde ook in dit gebied meer rekening te houden met de ontwikkeling van de (glas)tuinbouw door vooral belemmeringen weg te nemen.