Netwerk zorgt voor ruzie bij omroepen

De Evangelische Omroep mag toch meedoen aan Netwerk, ondanks verzet van de redactie daartegen. Maar de AVRO blijft óók.

,,Het wordt dringen in Netwerk'', concludeerde EO-directeur Henk Hagoort gisteren toen hij hoorde dat de actualiteitenrubriek op Nederland 1 vanaf september door vier omroepen gemaakt zal worden, in plaats van door drie. De EO wordt toegevoegd aan het driespan KRO, AVRO en NCRV. De AVRO moet daarnaast de komende twee jaar ook meedoen in de actualiteitenrubriek Twee Vandaag op Nederland 2.

Zo luidt althans het advies van PCM-bestuurder Ben Knapen dat gisteren door de raad van bestuur van Publieke Omroep als uitgangspunt is overgenomen. Knapen was in november om dat advies gevraagd omdat de discussie over het programma volledig in een impasse was geraakt. Programmamakers van Netwerk verzetten zich tegen de komst van EO en de AVRO wilde per se deel uit blijven maken van Netwerk.

De problemen begonnen toen in november 2002 werd besloten dat elke omroep het grootste deel van haar programma's zou uitzenden, op het zogenoemde thuisnet. Daardoor zouden die netten een scherper eigen profiel krijgen. Omroepen kregen toen ook het recht om te participeren in actualiteitenprogramma's op het thuisnet. En de EO wíl meedoen aan Netwerk, nu die omroep op 1 januari het thuisnet heeft geruild met de AVRO. De EO komt nu op Nederland 1, de AVRO op Nederland 2.

In het stuk van Knapen wordt duidelijk dat de vorige raad van bestuur en de omroepvoorzitters de impasse deels zelf hebben veroorzaakt. Zo werd in november 2002, tegelijk met het besluit over de thuisnetten, in de bijlage alweer de deur opengezet naar een uitzonderingen op die regel. Daarin staat volgens Knapen ,,met zoveel woorden'' dat netoverschrijdende programmering mogelijk blijft en dat daarbij onder meer gedacht wordt aan de deelname van de EO aan Twee Vandaag en de Avro in Netwerk. Met de toen gemaakte afspraken als gegeven adviseert Knapen nu om de komende twee jaar dan maar allebei te doen. De EO én AVRO doen allebei mee aan Netwerk en de AVRO werkt ook mee aan de actualiteitenrubriek Twee Vandaag op het eigen thuisnet.

Op de redactievloer van Netwerk is het plan niet goed gevallen. Annelies van Dijk, lid van de redactieraad (AVRO), heeft het over een ,,onmogelijke spagaat''. ,,Hoe zien ze dat voor zich, dat ik de ene week voor Netwerk werk en de volgende week voor Twee Vandaag?'' Hoofdredacteur Gijs van Beuzekom (NCRV) noemt de uitkomst ,,een organisatorisch monstrum''. We moeten ons nu richten op samenwerking met vier omroepen, terwijl dat er over twee jaar weer één minder wordt als de AVRO definitief naar Nederland 2 gaat.'' Want dát is volgens Van Beuzekom eigenlijk de bedoeling van het plan. ,,Ze willen gewoon dat wij aan de EO wennen en de AVRO aan de TROS.'' Van Beuzekom is ook niet van plan om uitzendtijd in te leveren, zoals in het advies staat. Knapen suggereert om alle vier de omroepen één vaste uitzenddag te geven, en de overige twee uitzenddagen te laten rouleren. Van Beuzekom vindt dat ,,onacceptabel''.

Ook de manier waarop het nieuws naar buiten kwam heeft niet geholpen. Gisteravond verscheen het nieuws een half uur voor de Netwerk-uitzending op het ANP. Van Beuzekom: ,,Gelukkig was iedereen professioneel genoeg om de woede tot na de uitzending te bewaren.''

Hij neemt het de raad van bestuur kwalijk dat die het advies al heeft overgenomen voordat er overleg is geweest met de redacties. ,,Ons was toegezegd dat we mee zouden mogen praten. Dit is geen voorstel, maar een dictaat.''

Dát weerspreekt de voorzitter van de raad van bestuur van Publieke Omroep, Harm Bruins Slot. ,,Dit is een vertrekpunt, en zeker geen dictaat.'' Volgens Bruins Slot was afgesproken dat de omroepdirecties de medewerkers zouden informeren, maar zijn zij ,,kennelijk overvallen door de publicatie van het persbericht met ons standpunt''. Over de inhoud van het advies zegt hij: ,,Uit een impasse komen kan alleen als het gevoel heerst dat iederéén lijdt.''

    • Merel Thie