Kunstproject Amsterdam

Het stormpje over het `kunstproject' van Martijn Engelbregt (200.000 formulieren, huis-aan-huis verspreid in Amsterdam met de vraag illegalen aan te geven) is alweer gaan liggen, ware het niet dat Ramdas het weer aanblaast. Als directeur van De Balie die het project steunde, voelt hij zich alsnog geroepen dat standpunt te rechtvaardigen (NRC Handelsblad, 5 januari). De critici worden afgeschilderd als `razende reporters' en even verder gebruikt hij de term `mediahysterie'.

Ramdas' punt is dat het hier niet gaat om `foute kunst'. Want wat is foute kunst, Ramdas? ,,Als een kunstenaar een wrede heerser [...] verheerlijkt of verdedigt.'' En dat doet Engelbregt niet, dus is zijn project geen foute kunst.

Dat is makkelijk! Je verzint een zeer beperkte definitie van kunst (waar ook nog wel wat op af te dingen valt, denk aan Céline) en dan concludeer je dat het project van Engelbregt daar niet onder valt! Ramdas waagt zich niet aan een definitie van `goede kunst'. Want dan wordt het heel wat moeilijker Engelbregts misselijkmakende stunt daaronder te rangschikken.

Het slot van zijn verhaal is ronduit belachelijk. `We' willen geen illegalen aangeven en zo houden we `het' lekker ver, helden die we zijn. Zijn `we' dan helden, als we wel illegalen aangeven?