Justitie sterk verdeeld over deal crimineel

Binnen het Openbaar Ministerie is onenigheid ontstaan over het onderzoek naar de bedreiging van officier van justitie K. Plooy en enkele spraakmakende liquidaties in het Amsterdamse criminele circuit.

Het college van procureurs-generaal (PG`s) blijkt al in december een voorstel van het landelijk parket te hebben afgewezen om in zee te gaan met een getuige die bereid is gedetailleerde verklaringen af te leggen over de bedreiging van Plooy en de liquidaties van S. Klepper, J. Femer en J.M. Barsoum. De getuige is zelf afkomstig uit het criminele milieu.

Het landelijk parket was bereid de getuige bijzondere toezeggingen te doen. In de wet is geregeld dat de strafeis met een derde kan worden verlaagd als een getuige met zijn verklaring beslissend bijdraagt aan de oplossing van een strafzaak. De getuige, die zelf betrokken zou zijn geweest bij zaken waarover hij wil verklaren, eiste echter vergaandere toezeggingen. Het landelijk parket was bereid daaraan te voldoen maar de PG's hebben dat uit rechtstatelijke overwegingen afgewezen, aldus gisteren het NOS Journaal. Het college en het landelijk parket geven geen commentaar maar verscheidene betrokkenen in het apparaat bevestigen de controverse.

Zij beamen ook dat de afwijzing door de PG's ongenoegen heeft veroorzaakt bij de politie en betrokken officieren van justitie.

Officier van justitie Plooy, belast met de opsporing van zware criminelen, wordt al sinds augustus vorig jaar 24 uur per dag intensief bewaakt. Het onderzoek naar de liquidaties in Amsterdam verloopt al jaren moeizaam. Het onderzoeksteam, geleid door officier van justitie F. Teeven, heeft grote inspanningen gedaan om de getuige bereid te vinden verklaringen af te leggen.

Teneinde de onvrede te beteugelen is binnen het landelijk parket een groep officieren van justitie gevormd die de laatste maand heeft onderzocht of de getuige toch voor de strafzaak kan worden behouden. Die groep is nog niet klaar maar alles wijst erop dat er geen oplossing komt zolang de PG's hun afwijzing handhaven.

Drie betrokkenen bevestigen ook dat volgens de getuige de topcrimineel J. uit het voormalige Joegoslavië de grote man achter de bedreiging van Plooy en de moord op Klepper, Femer en Barsoun zou zijn. De man zit momenteel in Nederland een oude straf uit (de beschieting van een politieman begin jaren negentig), en komt in maart vrij.