Inburgeren in Rotterdam

Het duo Van den Brink en De Ruijter hield op 17 december een pleidooi voor het betrekken van migranten bij het culturele leven van de stad Rotterdam. Vijf instellingen voorzien hier al in. Een vreemdeling raakt thuis door kennis te maken met de geschiedenis van het nieuwe vaderland. Het Nationaal Onderwijsmuseum, het Havenmuseum, het Belasting & Douane Museum en het Mariniersmuseum bieden samen met de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) het project `Thuis in Rotterdam' aan.

Deelnemers aan de (verplichte) cursus inburgering in Rotterdam maken kennis met de geschiedenis zoals verbeeld in de musea. Cursisten krijgen een rondleiding op maat. Interactie met acteurs verhoogt hun betrokkenheid.

De verrassing is groot als men ontdekt dat onze huidige welstand van recente datum is. De inburgeraars maken kennis met de geschiedenis van het onderwijs, werken en leven in de havenstad Rotterdam, het ontstaan van het algemeen kiesrecht, de ontwikkeling van oorlog tot defensie en met het westerse begrip `vrijetijdsbesteding'.

De geschiedenis van Rotterdam relateren we aan het heden door de cursist voorlichting te geven over beroepskeuzemogelijkheden op de terreinen waarmee zij kennismaken. De bezoeken aan de culturele instellingen vergroten deelname aan het maatschappelijke leven. Cursisten reizen te voet of met het openbaar vervoer en ontdekken en passant het instituut museum. Door de cursus inburgering van een historische component te voorzien, gericht op de lokale situatie en door deze te verbinden met de belevingswereld van de nieuwkomer zelf, heeft Rotterdam een unieke kans om integratie te stimuleren en te verbeteren.

    • Douane Museum
    • Dir. Belasting
    • Loes A. Peeperkorn-Van Donselaar