IMF kritisch over beleid Bush

De verlaging van de belastingen die de regering-Bush vorig jaar heeft doorgevoerd in de Verenigde Staten heeft geen structureel positieve invloed op de economie. De Verenigde Staten moeten snel beginnen met het terugdringen van het overheidstekort, op straffe van hogere rentetarieven, minder particuliere investeringen en een lagere groei van de economie en de productiviteit.

Deze conclusie trekken onderzoekers van het Internationale Monetaire Fonds in een onderzoeksrapport, U.S. Fiscal Policies and Priorities for Long-Run Sustainability, dat gisteren is gepubliceerd. In het rapport onderzoekt het IMF de houdbaarheid van het Amerikaanse begrotingsbeleid op de langere termijn. De regering-Bush stevent dit jaar af op een begrotingstekort van 4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 2000 was er nog een overschot van 2,5 procent. Het IMF noemt de Amerikaanse begrotingspolitiek `extreem expansief', en is de actie die met de begroting is ondernomen van groot belang geweest voor de economie op de korte termijn. Voor de lange termijn kunnen de gevolgen van een lang volgehouden tekort echter negatief zijn. De rente kan oplopen, en de vraag naar geld door de overheid maakt dat er minder investeringen overblijven voor de particuliere sector.

Bovendien waarschuwt het IMF voor de kosten van de vergrijzing van de Amerikaanse samenleving, en de kosten van de sociale zekerheid, die door het huidige begrotingsbeleid onvoldoende worden gedekt.

De Amerikaanse minister van Financiën, John Snow, reageerde lauw op het IMF-rapport. Hij wees er op dat door de aantrekkende economische groei het begrotingstekort in 2005 zal zijn gehalveerd.