IMF kritisch over begrotingsbeleid van regering-Bush

Het expansieve begrotingsbeleid van de Amerikaanse regering-Bush, onder andere door belastingverlaging, is op de korte termijn gunstig voor de economie geweest, maar is op de langere termijn onhoudbaar. Die conclusie trekken onderzoekers van het Internationale Monetaire Fonds.

17