Frankrijk verbiedt dragen hoofddoek

Het Franse ministerie van Onderwijs heeft gisteren een wetsvoorstel voor het verbod van het dragen van ,,opzichtige'' religieuze tekens op openbare scholen ingediend. De wet beoogt met name de islamitische hoofddoek te weren van scholen. De Raad van State geeft over enkele dagen zijn mening. De ministerraad bespreekt het voorstel eind deze maand.

De bekendmaking van het wetsvoorstel bracht, opnieuw, de verdeeldheid in de moslimgemeenschap aan het licht. Maar ook de rechtse meerderheid is verdeeld. Daar gaan stemmen op ook ,,politieke tekens'' te verbieden. De linkse oppositie, voorstander van de wet, willen het woord `opzichtig' vervangen door `zichtbaar', uit vrees voor conflicten over de interpretatie van de wet.

Het wetsvoorstel is het gevolg van de beslissing van president Jacques Chirac, vorige maand, dat er een wettelijk verbod moet komen op ,,opzichtige'' religieuze tekens op openbare scholen. Chirac besloot daartoe naar aanleiding van de bevindingen van een commissie die zich in zijn opdracht gebogen had over de herijking van de laïcité, de in Frankrijk zeer strikte scheiding van kerk en staat. Zijn aankondiging lokte protesten uit in de hele wereld, waaronder de VS en het islamitische Iran.

Het wetsvoorstel, opgesteld door minister Luc Ferry (Onderwijs) die aanvankelijk verklaard tegenstander was van een wet, volgt bijna letterlijk de presidentiële aankondiging. De wet zou slechts drie artikelen moeten tellen. Het eerste behelst het verbod van ,,tekens en kleding die opzichtig blijk geven van het aanhangen van een godsdienst''. Het tweede schrijft voor dat de wet ook van kracht is in de overzeese gebiedsdelen, inclusief het Afrikaanse Mayotte. Daar is het overgrote deel van de bevolking islamitisch en de scheiding van kerk en staat op tal van gebieden veel minder strikt dan in Frankrijk. Volgens het derde artikel moet de wet voor het begin van het nieuwe schooljaar ingaan.

Voor 17 januari is een demonstratie tegen de wet aangekondigd in Parijs. Een eerste `spontane' betoging, vorige maand, trok drieduizend demonstranten.