Doorboren oorzaak schade dijk in Wilnis

De kadeverschuiving in Wilnis is veroorzaakt door een combinatie van droogte en onder meer doorboring van een kleilaag door beschoeiingspalen. Kadeverschuivingen kunnen ook elders gebeuren.

Dat staat in het onderzoek naar de kadeverschuiving door het kennisinstituut GeoDelft, dat vanmiddag bekend is gemaakt.

Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, dat verantwoordelijk is voor de veenkade bij Wilnis, heeft in reactie op de bevindingen besloten een plan van aanpak voor de veendijken te maken. Vooral in gebieden waar mensen wonen worden de veendijken versterkt. Het waterschap moet ,,extra veiligheid'' bieden, aldus dijkgraaf Johan de Bondt.

De veenkade bij Wilnis is volgens de onderzoekers een onder normale omstandigheden stabiele waterkering die onder natte omstandigheden goed functioneert, maar die onder invloed van droogte is gaan schuiven. De droogte heeft ertoe geleid dat de veenkade in gewicht is afgenomen en in volume is gekrompen, en ook zijn ook op grote diepte scheuren ontstaan. Hierdoor kwam uiteindelijk het water uit de ringvaart in verbinding te staan met het grondwater in de diepere zandlaag onder het dijklichaam en is de kade richting polder gaan schuiven.

GeoDelft wil zich niet uitspreken over de schuldvraag. Wel hebben lokale omstandigheden de verschuiving mogelijk gemaakt.

Zo waren er in het verschoven dijkvak lange planken als beschoeiing aangebracht. Deze hebben de ondoorlatende kleilaag geperforeerd toen de dijk al op verschillende plaatsen gedeformeerd was. Deze perforaties hebben een spleet veroorzaakt die het grondwater in de diepe zandlagen in verbinding bracht met de ringvaart. ,,Uiteindelijk is er een directe verbinding ontstaan tussen de boezem en het zand waardoor de waterdruk zo groot is geworden dat de kade is gaan opdrijven en is weggedreven richting de polder'', aldus de onderzoekers. Met het onderzoek is de ,,meest waarschijnlijke gang van zaken'' beschreven, aldus GeoDelft.Als mogelijke bijkomende oorzaak wordt genoemd de aanwezigheid van gas in het veen of zand. De veenkade is inmiddels provisorisch hersteld.