Asielzoekers op Nauru stoppen hongerstaking

Ruim dertig Afghaanse hongerstakers op het eiland Nauru in de Stille Oceaan hebben hun actie opgeschort. Vier weken geleden begonnen de asielzoekers met hun protest om internationale aandacht voor hun situatie te krijgen.

De hongerstakers maken deel uit van een groep van bijna 300 vluchtelingen op het eiland. Hun aanvraag voor politiek asiel in Australië is afgewezen. In 2001 weigerde Australië hen tot het vasteland toe te laten en stuurde het hen door naar Nauru. De conservatieve regering in Canberra wil dat de vluchtelingen naar Afghanistan terugkeren, omdat dat land inmiddels veilig zou zijn.

Volgens de actiegroep `A Just Australia' (Een rechtvaardig Australië) geven de asielzoekers hun hongerstaking op omdat de regering van Nauru een Australisch medisch team heeft uitgenodigd medische hulp te geven. Nauru is een straatarme, onafhankelijke staat nabij de evenaar, ter grootte van Schiermonnikoog. Het landje liet zich in 2001, net als Papoea Nieuw-Guinea, door Australië overhalen om mee te werken aan een `Stille Oceaanoplossing' voor de toestroom van asielzoekers naar Australië. Nauru kreeg daarvoor zo'n 18 miljoen euro van Canberra.

De regering van de Australische premier John Howard meende dat toegang tot Australië een signaal zou hebben gegeven dat het land een gemakkelijk toegankelijke vluchtplaats voor vluchtelingen kan worden. Howard maakte zijn aanpak van het asielzoekerprobleem in 2001 inzet van de door hem gewonnen verkiezingen.

Australië en Nauru trachtten tot nu toe het vluchtelingenkamp uit het oog van de internationale media te houden. Alle bezoekers aan Nauru hebben een visum nodig dat door Australische autoriteiten moet worden afgegeven. Voor een bezoek aan het vluchtelingenkamp zelf is toestemming nodig van de president van Nauru. Journalisten krijgen geen visum. Twee Nieuw-Zeelandse journalisten van de krant Dominion Post uit Wellington berichtten vorige week over hun clandestiene bezoek aan het kamp. Ze schetsten een beeld van Spartaanse omstandigheden, maar stelden vast dat de meeste inwoners van het kamp geen medische problemen hadden. De uitzichtloosheid van hun situatie leek het grootste probleem.

Volgens de journalisten bezochten kinderen bezochten scholen in Nauru en konden ze ook in zee zwemmen. De mannen werd toegestaan af en toe internetcafés te bezoeken. Vrouwen uit het kamp bezochten weeflessen bij autochtone seksegenoten. De twee journalisten berichtten echter dat enkele hongerstakers er slecht aan toe waren.

De journalisten schreven dat de vluchtelingen een terugkeer naar Afghanistan nog steeds vrezen. Een links parlementslid in Nieuw Zeeland heeft gezegd dat zijn land een deel van de vluchtelingen moet opnemen. Nieuw Zeeland hielp Australië in 2001 met het oplossen van de crisis rond het Noorse schip Tampa, dat dagenlang voor de kust van het Australische Christmas Island dobberde met vierhonderd vluchtelingen aan boord. Een deel van hen werd tot Nieuw Zeeland toegelaten. De Sydney Morning Herald schrijft vandaag uit diplomatieke bronnen te hebben vernomen dat Nieuw Zeeland bereid is opnieuw vluchtelingen op te nemen, wanneer Australië een formeel verzoek zou indienen. Dat is tot dusverre nog niet gebeurd, wellicht omdat veel ministers en ambtenaren met zomervakantie zijn.