Zelfstandig Stedelijk dichterbij

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft gisteren de zes leden van de Raad van Toezicht bij het Stedelijk Museum geïnstalleerd. Eind oktober was Rijkman Groenink, bestuursvoorzitter van ABN-Amro, al benoemd tot voorzitter.

De gemeente en het Stedelijk Museum, nu een gemeenteljke dienst, werken aan verzelfstandiging van het museum tot een stichting. De Raad van Toezicht is opgericht om de directie van het Stedelijk Museum bij te staan in dat proces. Als de verzelfstandiging een feit is, zal de Raad het stichtingsbestuur van het museum vormen. Het museum hoopt dat de verzelfstandiging nog dit jaar wordt voltooid.

Burgemeester en wethouders hebben bij de samenstelling gezocht naar gevarieerde expertise en een evenwicht tussen ervaring en jong talent. De Raad van Toezicht zal zich niet, zoals eerder de bedoeling was, bezighouden met de realisering van de nieuwbouwplannen en het verwerven van sponsorgelden. Daartoe wordt volgend week een afzonderlijke stichting opgericht. De Raad van Toezicht benoemt wel de bestuursleden van deze stichting.

De nieuwe leden zijn: Yoeri Albrecht (1967), historicus en kunsthistoricus, redacteur Vrij Nederland, radio- en tv-presentator en -producent; Jacobina Brinkman (1966), partner bij KPMG Accountants; Jan Dibbets (1941), beeldend kunstenaar; Marry de Gaay Fortman (1965), advocaat en partner bij Houthoff Buruma in Amsterdam (secretaris); Mária Hlavajová (1971), cultuurwetenschapper, artistiek directeur BAK, Utrecht; Els van der Plas (1960), kunsthistoricus, directeur Prins Claus Fonds Den Haag. Ook Hans Andersson (1946, socioloog en organisatiedeskundige, vennoot Andersson Elffers Felix bv) is benoemd. Hij treedt toe op het moment dat het museum op eigen benen staat.

Verzelfstandiging van het museum was een van de aanbevelingen in het rapport van de commissie-Sanders, die het Stedelijk adviseerde over zijn toekomst. De commissie stelde dat een privé-onderneming een slagvaardiger beleid kan voeren en voor sponsors aantrekkelijker wordt dan de trage, wispelturige gemeentelijke instelling die het museum nu is. Belangrijkste onderhandelingspunten zijn de positie van het personeel, de bestuurlijke structuur en de eigendomsverhoudingen. De gemeente blijft eigenaar van de collectie. Een dergelijke bruidsschat zal het museum niet zo maar meekrijgen, veronderstelt de woordvoerder van het museum. ,,Die staat voor een miljard in de boeken.''