WTO overlegt 23 januari in Davos

Ministers van een dertigtal lidstaten van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) komen 23 januari bijeen in het Zwitserse Davos. Ze zullen dan opnieuw proberen de vastgelopen wereldhandelsbesprekingen nieuw leven in te blazen. Dit lukte ambassadeurs van de in totaal 148 WTO-leden vorige maand niet in Genève, het hoofdkwartier van de WTO. In Davos zullen de belangrijkste tegenstrevers elkaar ontmoeten. Daarbij gaat het onder meer om de Verenigde Staten, de Europese Unie, Japan, Brazilië, India en China. Voornaamste struikelblok in september in het Mexicaanse Cancún was de liberalisering van de landbouwsector.