Verbazing bij politici over Ter Horst

Politici in Nijmegen hebben verontwaardigd gereageerd op uitlatingen van burgemeester G. ter Horst over de bestuurscultuur in haar stad. Zij zei dat ,,het algemeen belang te weinig wordt behartigd'' door ambtenaren en bestuurders.

De opmerkingen van Ter Horst, in haar nieuwjaarstoespraak, zijn volgens politieke partijen schadelijk voor het imago van Nijmeegse politici en ambtenaren. Fractievoorzitter W. van Eck van GroenLinks, met negen zetels de grootste fractie in de gemeenteraad, zegt ,,verbaasd en verbijsterd'' te zijn. ,,Ik vond het in eerste instantie al stevig aangezet, maar uit een toelichting in De Gelderlander begrijp ik dat zij ook raadsleden bedoelt. Maar wij bemoeien ons toch niet met het verlenen van vergunningen. Ik ken tenminste geen raadsleden die de hand van de ambtenaren vasthouden. Deze uitlatingen zijn schadelijk voor de lokale verhoudingen en het aanzien van de raad.''

Volgens een woordvoerder heeft Ter Horst gedoeld op iedereen op wie ,,druk wordt uitgeoefend, dus ook raadsleden.'' In Nijmegen zou te vaak worden gewerkt ,,ten gunste van de belangen van particuliere clubjes die een goede relatie hebben met ambtenaren of bestuurders''.

Ook andere raadsfracties zijn ontstemd. Voorzitter T. van Vroenhoven van de PvdA-fractie heeft voor later vandaag een onderhoud met Ter Horst aangevraagd, waarin hij om tekst en uitleg zal vragen. ,,Als ze zegt dat vrienden of familieleden bevoordeeld worden, moet ze het ook hard maken met voorbeelden. Nu wekt ze in ieder geval die suggestie.''

Van Vroenhoven herkent wel het beeld dat van de bestuurscultuur is geschetst. Ambtenaren zijn volgens Ter Horst te aardig en zien bij het verstrekken van vergunningen te veel door de vingers. ,,Er is in Nijmegen weinig bestuurlijk lef om nee te zeggen. Daar moet over gepraat worden'', zegt Van Vroenhoven. Ter Horst signaleert dat veel ambtenaren en bestuurders bezwijken onder de druk die vrienden en kennissen uitoefenen om regels minder stringent te handhaven. ,,Want het is óf een vriend van je óf van je vrouw, óf je kinderen spelen met zijn kinderen'', aldus Ter Horst in haar toespraak, die op persoonlijke titel was uitgesproken.

De centrale ondernemingsraad erkent dat incidenteel sprake is van vriendjespolitiek. Vice-voorzitter N. Jeanné: ,,Het is niet aan de orde van de dag, maar het gebeurt. Dat is niet goed en het brengt je als ambtenaar in een lastig parket. Ook bij ambtenaren leeft de wens om dit soort zaken goed te regelen.'' De ondernemingsraad wil een nadere toelichting. Nijmegen telt ongeveer 2.000 ambtenaren. Tijdens een receptie voor het gemeentelijk personeel waren de reacties volgens een woordvoerder heel divers. ,,Er was boosheid, maar ook begrip.''