VEB daagt Ahold bij ondernemingskamer

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) daagt supermarktconcern Ahold voor de rechter. De VEB eist vernietiging van vijf jaarrekeningen van Ahold en wil dat wordt vastgesteld wie bij Ahold waarvoor verantwoordelijk was. De VEB hoopt na onderzoek door de rechter een schadevergoeding te kunnen eisen.

Het is de eerste rechtszaak die in Nederland tegen Ahold wordt aangespannen naar aanleiding van de boekhoudaffaire. In Amerika bundelden boze beleggers al wel hun krachten en stelden zij het concern aansprakelijk. Justitie in Nederland en in de Verenigde Staten onderzoeken nog of er vervolging zal worden ingesteld.

Op 24 februari 2003 openbaarde Ahold een omvangrijk boekhoudschandaal. De operationele winst over 2000 en 2001 werd hierdoor in totaal met 1,4 miljard euro neerwaarts bijgesteld. Het concern verlaagde de omzet over die jaren uiteindelijk met 23 miljard.

De VEB vindt de informatie die het supermarktconcern heeft verstrekt over het boekhoudschandaal ,,volstrekt onvoldoende''. Zij wil meer weten over de wijze waarop de raad van bestuur van Ahold is omgegaan met de malversaties en in hoeverre de raad betrokken is bij geheime contracten met partnerbedrijven. Ook de rol van accountant Deloitte en van de commissarissen dient volgens de VEB nader te worden onderzocht.

Behalve het gebrek aan informatie vindt de vereniging dat Ahold zich onvoldoende inspant om ,,ten onrechte genoten bonussen en optiewinsten terug te vorderen'' bij oud-Ahold-bestuurders. Ook spant Ahold zich volgens de VEB onvoldoende in om ,,een deel van de schade te verhalen'' bij betrokken partijen. De beleggersvereniging denkt hierbij aan accountant Deloitte, leveranciers van Ahold, adviseurs van Ahold en medewerkers van het Amerikaanse groothandelbedrijf US Foodservice, de Amerikaanse dochter waar met inkoopbonussen is gefraudeerd.

In een gisteren begonnen procedure eist de VEB vernietiging van alle jaarrekeningen van Ahold in de afgelopen vijf jaar. In een nog aanhangig te maken procedure zal de VEB een onderzoek naar wanbeleid vorderen.

Ahold stelde vanochtend in reactie op de jaarrekeningprocedure ,,de vordering ongegrond'' te achten. Het concern ,,zal zich krachtig daartegen verweren''.

De VEB roept gedupeerde effectenbezitters op om zich bij de vereniging te melden. Eerder deed de VEB dit bij een rechtszaak tegen internetbedrijf World Online. Vorige maand oordeelde de rechtbank in deze procedure dat World Online beleggers heeft misleid en de daarmee ontstane schade van beleggers moet vergoeden. De VEB roept bij de procedure tegen Ahold ook klanten van het Albert Heijn Vaste Klantenfonds op om zich te melden.

Volgens de VEB wordt in Aholds jaarverslag over 2002, dat met grote vertraging verscheen, niet ingegaan op ,,essentiële vragen'' over het ontstaan van fraudegevallen en de verkeerde boekhoudkundige verwerking van dochterbedrijven in Europa en Zuid-Amerika. Daarom zou een onderzoek naar wanbeleid nodig zijn waarbij speciale aandacht zou moeten worden besteed aan de administratie van Ahold, de vraag in welk stadium bestuurders en commissarisen op de hoogte waren van malversaties en de vraag in hoeverre zij hier zelf bij betrokken waren. De VEB wordt bijgestaan door advocatenkantoor Pels Rijcken.