Schiphol loopt nog achter met veiligheid

Een jaar nadat de Europese Unie heeft bepaald dat mensen die op internationale luchthavens werken een speciale beveiligingstraining moeten krijgen, is daar op Schiphol nog niet mee begonnen.

Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie. Volgens de Europese verordening over de beveiliging van de burgerluchtvaart moeten werknemers die werken in de beschermde zones van de luchthaven beveiligingscursussen krijgen, gericht op terrorisme, wapens en verboden voorwerpen, en de beveiliging van de luchthaven, vliegtuigen, bagage en vracht. Volgens de verordening moet de beveiligingstraining – en regelmatige herhalingscursussen – op de luchthavens bijdragen tot ,,een verhoogde aandacht voor beveiliging en tot verbetering van de bestaande beveiligingssystemen''.

De Europese Commissie en de nationale luchtvaartautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie laten de uitvoering van de beveiligingsmaatregelen op de luchthavens regelmatig inspecteren. Maar de uitkomsten van die inspecties zijn vertrouwelijk, zo staat in de verordening.

De Europese verordening werd opgesteld na de terroristische aanslagen op 11 september 2001 in New York en Washington. In de verordening staat onder meer omschreven hoe werknemers, passagiers, bagage, vracht en poststukken op internationale luchthavens moeten worden gecontroleerd en hoe vliegtuigen op het platform moeten worden beschermd. Verder geeft de verordening de luchthavens instructies over regelmatige `achtergrondcontroles' van personeel dat in de beschermde gebieden werkzaam is, over het scheiden van binnenkomende en vertrekkende passagiers en het doorzoeken en bewaken van gearriveerde vliegtuigen.

[Vervolg SCHIPHOL: pagina 2]

SCHIPHOL

'Trainingen dit jaar'

[vervolg van pagina 1]

In de beschermde gebieden van de luchthaven, waar alleen werknemers met een speciale Schipholpas toegang hebben, werken ongeveer dertigduizend mensen die volgens de Europese verordening een beveiligingscursus en herhalingstrainingen zouden moeten krijgen. Het gaat onder meer om medewerkers van de luchtvaartmaatschappijen, mensen die werken in het winkelgebied achter de douane, bij cateraars en in de bagagekelders, de vrachtloodsen, op het platform en in de hangars.

Een woordvoerder van Justitie zegt in een reactie dat er nog gewerkt wordt aan de invoering van de trainingsprogramma's voor het personeel op de luchthaven. Schiphol zelf verwacht dat de trainingen het komend jaar worden ingevoerd. ,,Er zal een instructieboekje over beveiliging komen voor medewerkers in de beschermde gebieden. Dat moet nog worden geschreven'', aldus de woordvoerder van Schiphol. De luchthaven wil de beveiligingstrainingen koppelen aan de uitgifte van nieuwe Schipholpassen. Als een pas na een aantal jaren is verlopen, wordt een werknemer onderworpen aan een integriteitsonderzoek en een beveiligingstest.

Volgens een woordvoerder van Justitie zijn de overige maatregelen die de Europese verordening over de burgerluchtvaart voorschrijft wel ingevoerd.