`Schijn tegen' bij accountant Parmalat

De Nederlandse Parmalat-dochter Dairies Holding International liet tot 2001 haar boeken controleren door een accountantsketen waar een directielid van de Parmalat-dochter werkzaam was. Het Nivra, de belangenorganisatie van accountants, stelt dat een dergelijke constructie ,,absoluut niet kan. We gaan dit uitzoeken.''

Accountant en Dairies-directeur H. Muus, die vanochtend niet bereikbaar was voor commentaar, is vennoot bij HLB Den Hartog. Extern accountant R. van der Linden is vennoot van HLB Van Daal. Beide kantoren maken deel uit van HLB Nederland Accountants & Consultants. Van der Linden zegt in een reactie ,,volstrekt onafhankelijk van Muus'' te opereren. ,,Het gaat om andere kantoren binnen HLB. Hij zit in Rotterdam bij HLB-Den Hartog, ik zit in Waalwijk.'' Een woordvoerder van het Nivra stelt echter dat ,,je alle schijn tegen hebt, ook al gaat het om verschillende maatschappen''.

De Nederlandse dochters van Parmalat zijn na het uitbreken van het financiële schandaal bij het Italiaanse zuivelconcern in de belangstelling gekomen door hun rol bij de financiering van Parmalat, waar 8 miljard euro is verdwenen.

In 2001 heeft Van der Linden de controle overgedragen aan Deloitte, de controlerend accountant van Parmalat in Italië, die ook de andere drie Parmalat-dochters in Nederland controleert. Hij zegt voor ,,de volle 100 procent'' achter zijn goedkeurende verklaring te staan.

Dairies had eind 2001 voor 540 miljoen euro aan financiële bezittingen op de balans staan, bestaande uit belangen in andere Parmalat-dochters. Zo is Dairies het moederbedrijf van onder meer Parmalat Canada en Ecuadorian Foods. Internationale dochters hebben vaak vennootschappen in Nederland, onder meer wegens de vele internationale belastingverdragen. Over 2002 heeft Dairies nog geen financiële gegevens gedeponeerd.

Het bestuur van Dairies bestond in 2001 onder andere uit F. Tonna, de financieel bestuurder van Parmalat, die inmiddels is gearresteerd. Via trustkantoor Forum Administrations heeft ook het advocatenkantoor Nauta Dutilh zitting in de directie.