Prodi maant tot spoed bij EU-grondwet

Voorzitter Romano Prodi van de Europese Commissie heeft opnieuw gewaarschuwd dat de Europese Unie zich in ,,twee snelheden'' dreigt te ontwikkelen als er dit jaar geen akkooord komt over een EU-grondwet.

Prodi herhaalde zijn waarschuwing gisteren tijdens een bezoek aan de regering van Ierland dat dit halfjaar het voorzitterschap van de EU vervult. De Ierse premier Bertie Ahern zei te hopen dat de EU-landen dit jaar alsnog overeenstemming bereiken over een grondwettelijk verdrag. Hij weigerde te praten over wat er zal gebeuren als dat niet lukt.

Vorige maand slaagde de toenmalige EU-voorzitter, Silvio Berlusconi, er niet in om de Europese regeringsleiders tijdens een top in Brussel ertoe te bewegen hun meningsverschillen te overbruggen. Als dat zo blijft, zo waarschuwde Prodi, zal een groep Europese landen een overeenkomst sluiten om sneller te integreren dan het geheel van de EU. ,,Wij kunnen niet eeuwig wachten, je kunt Europa niet stoppen. Iemand moet het voorbeeld geven. Europa kan niet vooruit komen met de snelheid van de traagste wagon.''

Frankrijk, Duitsland en België zijn ook voorstanders van een Europa van twee snelheden wanneer er geen EU-grondwet komt. Maar anders dan de Ierse premier Ahern en Commissievoorzitter Prodi verwachten EU-diplomaten niet dat er dit jaar nog een kans is om een akkoord over het verdrag te bereiken. Het Ierse EU-voorzitterschap moet in maart verslag uitbrengen over de kansen van nieuwe onderhandelingen.

In verband met Spaanse verkiezingen in maart en verkiezingen voor het Europees Parlement in juni is een nieuwe Europese top over het verdrag tijdens het Ierse EU-voorzitterschap uitgesloten. Onder het Nederlandse EU-voorzitterschap de tweede helft van dit jaar is er de moeilijkheid dat in november een nieuwe Europese Commissie moet aantreden.

Bovendien zullen nieuwe onderhandelingen over het verdrag bijzonder gecompliceerd worden omdat ze onvermijdelijk gecombineerd gaan worden met de besprekingen over de toekomstige financiering van de EU. Daarover zijn ook diepgaande meningsverschillen tussen de EU-landen. Zes EU-landen, waaronder Nederland, willen voor de volgende meerjarenbegroting van de Unie (2007 - 2013) niet meer dan 1 procent van het bruto nationaal product uittrekken. Het huidige plafond ligt op 1,24 procent. Nederland wil als EU-voorzitter de financiële discussie op basis van voorstellen van de Europese Commissie openen. De bedoeling is de geldstrijd volgend jaar te beslechten.