Midden- en kleinbedrijf wil gemakkelijker geld lenen

Kleine en middelgrote bedrijven moeten goedkoper en gemakkelijker krediet kunnen krijgen om te kunnen investeren. Dat schrijft hun brancheclub MKB Nederland aan staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken.

Volgens MKB Nederland brengen banken aan het midden- en kleinbedrijf een hogere rente in rekening dan aan grote bedrijven en krijgen MKB'ers minder snel een lening. Doordat banken het verstrekken van krediet niet langer mogen koppelen aan bijvoorbeeld het verkopen van verzekeringsproducten – waardoor bedrijven als ze een omvangrijke verzekering afsloten in ruil daarvoor goedkoper krediet konden krijgen – wordt geld lenen in de toekomst alleen maar duurder, verwacht de branchevereniging.

De beperkte toegang tot krediet belemmeren het midden- en kleinbedrijf in hun groei, zegt MKB Nederland. Juist kleine bedrijven die snel zouden kunnen groeien, kunnen die groei niet gefinancierd krijgen, omdat banken bij kleine bedrijven extra voorzichtig zijn. Dat komt onder meer doordat de kans op faillissementen – en daarmee het risico van de bank – bij kleine bedrijven groter is. Verder hebben banken vaak te weinig gegevens om de risico's goed in te kunnen schatten.

Het gebrek aan kapitaal leidt ertoe dat de investeringen van MKB'ers achterblijven, terwijl die juist hard nodig zijn. MKB Nederland wil daarom dat Van Gennip maatregelen neemt die de mogelijkheden van het midden- en kleinbedrijf om vreemd vermogen aan te trekken verruimen. Zo wil het MKB een regeling die de hoge kosten van het opnemen van kleine kredieten compenseert door middel van een nieuwe fiscale aftrekpost voor bedrijven. Starters en snelgroeiende ondernemers zouden vijf jaar lang de kosten voor het aangaan van een lening moeten kunnen aftrekken.

Verder wil MKB Nederland dat bestaande regelingen, zoals de regeling waarin de overheid zich borg stelt voor kredieten van MKB'ers (Besluit Borgstelling MKB), gerichter wordt ingezet om het verstrekken van langlopend krediet te stimuleren. Nu zijn veel banken alleen bereid kortlopende leningen aan kleine bedrijven te geven, die doorgaans een hogere rente hebben dan lang vreemd vermogen.

De brancheclub vindt verder dat de banken zelf hun leningen aan kleine en middelgrote bedrijven zouden moeten bundelen en herverzekeren, zodat hun risico beperkt wordt en de rente omlaag kan.