Meer allochtonen kiezen voor een bijzondere school

In de vier grote steden hebben de bijzondere middelbare scholen gemiddeld meer allochtone leerlingen dan de openbare scholen. Wat leerprestaties betreft scoren de confessionele scholen beter dan de openbare.

Dit blijkt uit onderzoek van weekblad Elsevier naar alle 700 middelbare scholen, dat het deze week publiceert. Het onderzoek weerlegt de veronderstelling van sommige politici dat het bijzonder onderwijs allochtone leerlingen weert om de eigen identiteit te behouden. Twee van de drie middelbare scholen zijn confessioneel, eenderde is openbaar.

In het vwo in de vier grote steden hebben de samenwerkingsscholen (waar protestants en katholiek samengaan) en het algemeen bijzonder onderwijs de meeste allochtone leerlingen, respectievelijk 34 en 21 procent, tegen 18 procent bij de openbare scholen. Bij de beroepsopleidingen in het vmbo gaat het om 47 procent (samenwerkingsscholen) en 37 procent (protestantse scholen), tegen 31 procent allochtonen op openbare scholen. Landelijk gezien liggen de cijfers anders, dan telt het bijzonder onderwijs gemiddeld per school een iets lager percentage allochtone leerlingen.

Overigens is de definitie van `allochtoon' in dit onderzoek afwijkend: het gaat om leerlingen die tot een `culturele minderheid' behoren. Veel allochtone kinderen die al enige jaren onderwijs in Nederland hebben genoten horen hier niet bij.

Wat betreft de kwaliteit van het onderwijs, gemeten naar drie cijfermatige criteria, blijven openbare scholen over het algemeen achter bij bijzondere scholen. De reformatorische scholen, gering in aantal, steken duidelijk boven de rest uit. De scholen zijn beoordeeld op basis van het percentage leerlingen dat zonder zittenblijven naar de derde klas gaat, het percentage dat vervolgens onvertraagd het diploma haalt en het gemiddelde eindexamencijfer van de jaren 2000, 2001 en 2002. Daarnaast is gekeken naar de culturele en de sociaal-economische achtergrond van leerlingen. De gegevens zijn afkomstig van de Inspectie van het Onderwijs.

Op grond van deze gegevens komt Elsevier met een lijst van zestien beste scholen. In deze top-16 staan slechts twee scholen uit de Randstad, en twee openbare scholen. Voor het vwo gaat het om de gymnasiumafdeling van de Trevianum Scholengroep (rk) in Sittard, het Reynaertcollege (rk) in Hulst, het gymnasium van het Marnix College in Ede (samenwerkingsschool) en het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Voor het havo gaat het om het Havo Almere College (op) in Dronten, het Reynaertcollege (rk) in Hulst, het CSG Walcheren in Middelburg en het Almere College (op) in Kampen. Voor het vmbo gaat het om het Valuas College, lokatie De Hamert in Wellerlooi (samenwerkingsschool), het CSG Johannes Fontanus College in Barneveld, het Driestar College, lokatie Rehoboth (ref) in Lekkerkerk, het Gomarus College (ger) in Assen en Leeuwarden, het Openbare Stevin College, locatie Zuidlarenlaan (op) in Den Haag, het Wellantcollege (pc) in Rijnsburg en de SG Twickel (rk) in Borne.